top of page

Natuur

 

Op het landgoed vindt beheer plaats in het kader van Particulier Natuurbeheer.

Er wordt gewerkt op basis van certificering door de Federatie Particulier Grondbezit.

De werkwijze is beschreven in het Kwaliteitshandboek Landgoed Mariahoeve 2019 e.v. Het  betreft de beheertypen:

moeras,vochtig schraalland, zoete plas en vochtig weidevogelgrasland. 

Het beleid van de stichting  is gericht op verdere ontwikkeling van de ingezette lijn.

bottom of page